Algemene Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan activiteiten van de ‘School of Higher Vibrations’:

  1. De deelnemer aan een consult of groep draagt een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn/haar emotionele en fysieke stabiliteit. Ontvangen inzichten en energieën tijdens een consult of groepen, kunnen van invloed zijn op deze stabiliteit.
  2. De ‘School of Higher Vibrations’ is niet aansprakelijk voor eventuele emotionele en fysieke consequenties die voortkomen uit deelname aan een consult, groepsdag of activiteit.
  3. De deelnemer zal zich bij fysieke en/of psychische klachten indien nodig zelf tot een daartoe bevoegd arts wenden, een consult of deelname aan een groep of activiteit kan nooit een vervanging zijn voor een benodigd medisch consult.
  4. De ‘School of Higher Vibrations’ is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen tijdens de consulten of groepen.
  5. Om hygiënische redenen verzoeken wij vriendelijk om bij aankomst in de locatie uw schoenen uit te trekken en bij de ingang neer te zetten.